Terma & Syarat

Dalam Memastikan Kelancaran Proses Tempahan Buat Pelanggan Kami

Deposit

  • Deposit tidak akan dikembalikan.

 

  • Urus niaga boleh dilakukan secara temujanji personal, melalui email atau telefon.

 

  • Pihak Neuroweb Technology berhak “suspended” mana-mana web yang tidak menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh 3 hari (atas sebab-sebab tak munasabah) setelah web siap dibina.

Ada Pertanyaan? Hubungi Kami Di :